close up photo of a bed of white flowers
Tilbakeblikk

Hvis jeg kunne forandre på verden…

Denne teksten kan inneholde affliatelinker, som gjør at jeg tjener noen kroner hvis du velger å handle, helt uten ekstra omkostninger for deg. Tusen takk for støtten!

 

Hvis jeg kunne forandre på verden, kjære leser… Hvis jeg hadde en tryllestav som magisk kunne fikse ting… Da ville jeg aller, aller først innført en lov om at biologiske behov skulle dekkes gjennom alle faser i livet. En utvidet menneskerettighet, om du vil. En som burde vært der allerede for lengst, og som jeg ikke helt forstår hvorfor ikke allerede er der.

Hvis vi skulle få leve i pakt med vår egen natur, våre egne biologiske behov, så ville mye vært annerledes.

En baby ville ikke bli lagt i en barnevogn eller på eget rom, men ville isteden fått den kroppskontakten som kreves for varme, trygghet og utvikling.

En mamma ville ikke vært alene hjemme hele dagen med en liten baby, men ville hatt en liten tribe med andre mødre og bestemødre rundt seg.

Amming – til og med langtidsamming – ville vært normalen, og ikke noe man skulle slutte med når permisjonen var over.

Permisjonen ville ikke vært over for tidlig.

Barnehagene ville vært sunne og gode, og ingen barn ville vært der i åtte timer fem dager i uken. Den ville vært til utelukkende for barnas skyld, og ikke foreldrenes eller deres arbeidsgivers skyld. Ethvert barn ville fått den kroppskontakten og omsorgen som trengs, og barnegruppene ville vært små, men mangfoldige med tanke på alder og bakgrunn.

Barna ville ikke lekt med plast på asfalt, men hatt fri tilgang til naturmaterialer i all slags vær.

Hjemmeundervisning ville vært et kjent og godt alternativ til kommunal og privat skole. Det ville vært mulig for foreldrene å kombinere hjemmeundervisning med skoleundervisning etter behov, eller velge det ene eller det andre som det passer for familiene og barnas behov.

Ungdomsskolen ville ikke begynt før etter 10:30, slik at elevene kunne komme utvilte på skolen til tross for deres endrede søvnbehov i denne perioden. Skolene ville servert økologisk og sunn mat på alle trinn, og det ville vært mulig å gå en tur i skogen ved behov. Gym ville hatt flere valgfag i seg, og det ville vært mulig å velge yoga som retning.

Karakterer ville ikke blitt innført før på videregående, om i det hele tatt. Det aller siste ungdommer trenger, er flere vurderinger og målinger opp mot hverandre.

Skolene ville undervist i økosystemer, bærekraft og økonomi i en så stor grad at man ikke kan unngå å forstå hvordan verden virker.

Både barnehager, skoler og sykehus ville hatt et grønt og vakkert miljø rundt seg, slik at barns, elevers og pasienters mentale og fysiske helse ville blitt ivaretatt på en god måte, i nærhet til naturen. Vi vet jo allerede at dette har mye å si.

Arbeidslivet ville vært et vakkert mangfold av større og mindre stillinger, og det ville vært mulig for alle å velge en passende arbeidsmengde gjennom alle livsfaser. Maksimal arbeidsdag ville likevel vært 6 timer, for å frigjøre arbeid for flere arbeidsplasser samtidig som stressnivået tas ned i befolkningen generelt.

Det å være hjemme med barna sine ville vært anerkjent som et samfunnsnyttig og viktig virke, og det ville vært en reell mulighet for alle.

NAVs primæroppgave ville vært å støtte mennesker i å finne eller skape sin egen inntekt, og de ville belønnet innsatsen fremfor å trekke fra ytelsen når noen jobber litt. Likeledes ville studier telle som grunnlag ved beregning av ytelse.

NAV ville gitt økonomisk utdannelse, samt hjelp til å føre regnskap og bygge opp sitt eget arbeidsted, slik at alle muligheter for inntekt styrkes og ikke bare muligheten for ansettelse.

Videre ville sosialkontoret fokusert på selvhjulpenhet utover den hellige ansettelsen, og gitt tilgang til parsellhage, fiskekort og jaktprøver.

Selvstendig næringsdrivende ville hatt gode permisjonsrettigheter og sykelønn gjennom folketrygden, på lik linje med ansatte.

Det ville vært innforstått at alle som jobber, jobber best om biologiske behov er ivaretatt. Kosthold, søvn, aktivitet og hvile er viktige forutsetninger for produktivitet, og arbeidsgivere ville vært åpne og fleksible i forhold til dette.

Lønn ville vært basert på reell verdi for samfunnet. Sykepleiere burde fått mer enn han som fant opp den syttende smaken på Farris, og hjemmemammaer burde lønnes på lik linje med barnehageassistenter etter prinsippet lik lønn for likt arbeid.

Subsidier til barnehageplasser ville vært overført til å følge barna, som en utvidet barnetrygd.

Alternativ medisin ville vært sidestilt med konvensjonell medisin, slik at man faktisk kunne velge det ene eller det andre, eller kombinere på en hensiktsmessig måte uavhengig av økonomisk situasjon.

Eldreomsorgen ville vært av-institusjonalisert og ligget i nærhet til natur, med mulighet til å velge grad av sosial omgang med andre. Som på skolene ville maten vært økologisk og næringsrik.

Ville ikke det vært fint? 😊

Fordi, kjære leser… Om vi lærer å ta vare på våre egne behov på en god måte, vil vi også få en større forståelse av hvilke behov resten av planeten har. Det begynner ofte med det mest selvsagte. Men så lenge vi tvinges til å undertrykke oss selv hver eneste arbeidsdag, vil vi heller ikke kunne slutte å drive rovdrift på naturen.