girl lying on a couch using a tablet
Holistisk helse

De nye helseanbefalingene om aktivitet og skjermtid er litt underlige

Denne teksten kan inneholde affliatelinker, som gjør at jeg tjener noen kroner hvis du velger å handle, helt uten ekstra omkostninger for deg. Tusen takk for støtten!

 

Helsedirektoratets nye anbefalinger for aktivitet og stillesitting er inne (eller i det aller minste under arbeid), og en viktig del av det som kommuniseres om dette, er at barn må få mindre skjermtid. Lettere sagt enn gjort, tenker de fleste, og skjermtiden på skolen telles visst ikke med.

Jeg skjønner ikke logikken her.

Altså.

Skjermtid er dårlig hovedsakelig fordi det stjeler tid fra barnas fysiske aktivitet. Det er selve premisset. De trekker frem at redusert skjermtid også ofte viser seg å gi redusert overvekt, samt bedre kognitiv og motorisk utvikling, og bedre psykososial helse.

Barn har det best uten skjerm, når de kan bevege seg fritt og utforske verden rundt seg. Man trenger ingen doktorgrad i verken helse eller pedagogikk for å skjønne det. Sånn sett er rådene veldig gode.

De minste barna bør ikke ha skjermtid i det hele tatt, og barn mellom 2 og 5 år bør ikke ha mer enn én time skjermtid om dagen.

Men når de er 6, skjer jo som oftest skolen, og der er nesten alt nå digitalisert. Skjer det noe magisk med barnas hjerner da, som gjør at de plutselig er klar for det?

Jeg hadde håpet at de gode rådene også skulle gjelde skolen, som faktisk kupper størstedelen av barnas hverdag i våre dager, men der begynner inkongruensen.

Fordi Helsedirektoratet differensierer problemstillingen slik at den blir nesten ubrukelig.

Skjermtid er ikke bare skjermtid, det er passiv eller aktiv skjermbruk det er snakk om. Passiv er der barna bare ser på skjermen, mens aktiv er der barna får oppgaver, spiller, eller samhandler med andre. Og «aktiv skjermtid som inkluderer aktiviteter vil ikke omfattes av dette rådet.»

Begrunnelsen for dette er at ja, barna kan faktisk lære ting gjennom skjermen. Enkelte spill kan bidra til både samspill, og til å utvikle både bedre kognitive funksjoner og finmotoriske ferdigheter, skriver de. 

Så… World of Warcraft er med andre ord godkjent, da?

Hmm.

Det blir vanskelig å skrive råd som velsigner skolens skjermbruk samtidig som man begrenser bruken på hjemmebane. Svært vanskelig, faktisk. Bortimot helt umulig. For de presiserer jo også at redusert skjermtid hjemme IKKE skal gå utover pedagogisk bruk av digitale læremidler til skolearbeid.

Jeg har en ungdomsskoleelev i hus. Hun tilbringer store deler av skoledagen sin med en iPad på pulten, og når hun kommer hjem, bruker hun minst et par timer på skolearbeid på den samme skjermen. Det er ikke så mye mer igjen jeg i det hele tatt kan be henne redusere her.

Utover at jeg kanskje skal inspirere henne til å bli gamer istedenfor å bare se på TikTok utover natta?

Nei..?

Kjære myndigheter, dette gir ikke stort med mening, og jeg håper inderlig at dette bare er et arbeidsutkast som snart vil endres.

Skjermtiden bør begrenses, og det kraftig, men det er skolen som må begrense bruken nå. Isteden bør skolene bygges for aktive elever, med store skogområder og variert terreng. Læringen bør skje i en levende og flerdimensjonal natur, og den må la elevene bruke hele sanseapparatet sitt. Ikke bare når de er små, men opp gjennom hele skolegangen.

Det er sånn man skaper friske og sunne samfunnsborgere. Hva hjelper det med «kognitive funksjoner» om kroppen kneler av stress og overvekt før ungene er 15?

Dette er den store, hylende elefanten på HD-kontoret. Dette er det som mangler fra anbefalingene. De nye rådene bærer dessverre preg av både en naturmangel og en vilje til å påvirke Utdanningsdirektoratet i riktig retning.

Enn så lenge har de fleste av oss ikke noe annet alternativ enn å sende våre håpefulle inn i en betongbygning for de skal se på en skjerm i flere timer. Mange har forsøkt å få tilbake de fysiske bøkene, men det ser ikke ut til at skolene vil eller kan ta det til etterretning. Jeg antar det er billigere med en digital pakkeløsning fra Aschehoug enn med bøker som går i stykker.

Jeg tror bare ikke det vil lønne seg på sikt.

PS! Jeg anbefaler for øvrig Montessori på det sterkeste. Min datter gikk der, både lekse- og iPadfritt, fra tredjeklasse til hun begynte på offentlig ungdomsskole. Velg det om du kan. 💚