• dagsrytme når man jobber hjemmefra
    Alt det andre

    Dagsrytme når man jobber hjemmefra

    Det er nå … la meg se… 15 år siden jeg hadde en ordinær jobb med sjef, arbeidsplass og faste arbeidstider. I denne tiden har jeg studert, vært hjemme med barn, skrevet masteroppgave, jobbet hjemmefra for andre, og jobbet litt…