• Evergreens,  Naturlig helse

    Hva yoga har lært meg

    For mange år siden, mens jeg enda var en pur ung videregående-elev som skulle begi seg ut på såkalt “egentrening”, spurte jeg gymlæreren om jeg kunne få lov til å gjøre yoga. Hans svar var et lattermildt, men definitivt nei.…